herfstdeals-nl.com algemene voorwaarden

De webwinkel herfstdeals-nl.com is eigendom van de commerciële onderneming mastela.
.Het gebruik van de website herfstdeals-nl.com (inclusief het bezoeken en kopen van producten) impliceert de aanvaarding van bepaalde gebruiksvoorwaarden, uiteraard in de vorm van een juridisch contract tussen de gebruiker en mastela , van daarom wordt aanbevolen de volgende paragrafen aandachtig te lezen.

Het bezoeken of kopen van producten van de website herfstdeals-nl.com impliceert automatisch de aanvaarding van deze voorwaarden. Ook het gebruik van andere huidige of toekomstige diensten van mastela impliceert de aanvaarding van dezelfde voorwaarden.

Algemene informatie over producten en prijzen

De op de website gepubliceerde afbeeldingen zijn in overeenstemming met de werkelijkheid, maar soms kunnen de tinten van de producten iets afwijken, als gevolg van het uitvoeringsproces van de foto’s of de instellingen van uw beeldscherm. Ook kunnen kleine verschillen in het ontwerp van het materiaal verschijnen, als gevolg van het feit dat sommige producten op de website de kwaliteit van een replica kunnen hebben.

Klanten van herfstdeals-nl.com worden altijd geïnformeerd of een product wel of niet op voorraad is, of het op bestelling kan worden gebracht, hoe lang het duurt om het te verwerken en hoe lang het duurt om hen te bereiken. Deze informatie wordt per e-mail of telefoon verstuurd.

Afbeeldingen van producten, aanbiedingen, prijzen en prijsvragen kunnen vooraf, zonder specifieke kennisgeving, gewijzigd worden.

De via herfstdeals-nl.com verkochte producten zijn nieuw, in de originele verpakking van de fabrikant en gaan op het moment van levering altijd vergezeld van de fysieke of elektronische fiscale factuur. Het ontvangstbewijs van de koerier is het bewijs van betaling, of het rekeningoverzicht.

Vertrouwelijkheidsbeleid

herfstdeals-nl.com hanteert een strikt beleid voor het respecteren van de vertrouwelijkheid van de klantgegevens.

De handelaar garandeert de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens die via zijn computersysteem worden gehost en verzonden. Deze informatie kan door de Merchant gebruikt worden om de gebruiker een orderbevestiging, verschillende speciale aanbiedingen, promoties, enz. te sturen, enkel met voorafgaande toestemming van de klant. Het verstrekken van persoonlijke gegevens aan de Handelaar houdt geen verplichting in voor de gebruikers, en zij kunnen in alle omstandigheden weigeren deze gegevens te verstrekken en kunnen kosteloos verzoeken deze uit de databank te verwijderen. Een dergelijk verzoek/kennisgeving om ze uit de database te verwijderen, zal door de in de database geregistreerde persoon per e-mail worden verstuurd naar het adres: salut@herfstdeals-nl.com

Copyright

Alle inhoud van de site

herfstdeals-nl.com (tekst, graphics, afbeeldingen, knoppen, clips, scripts, programma’s en alle andere gegevens) is eigendom van mastela en/of haar partners, partners en/of leveranciers en is beschermd overeenkomstig de wet op het auteursrecht. De afbeeldingen, emblemen, headers en beelden op herfstdeals-nl.com mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet toebehoren aan mastela , op een manier die verwarring schept bij de klanten of die de website herfstdeals-nl.com of het bedrijf mastela in diskrediet brengt.

kortingen

Kortingen kunnen niet worden gecombineerd met andere prijsaanbiedingen of andere kortingen.

Gebruik van de site

Het betreden, bezoeken, gebruiken of kopen van de producten en diensten die op de site herfstdeals-nl.com worden gepresenteerd, impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden.

Registreren als gebruiker van deze site vertegenwoordigt uw impliciete akkoord om elektronische en telefonische berichten met betrekking tot de verkochte producten te ontvangen, dit aspect kan later worden gewijzigd of geannuleerd zonder enige boete voor de klant.

Toegang tot de website

mastela verleent onbeperkte toegang tot de site herfstdeals-nl.com, voor persoonlijke doeleinden, maar geeft niet het recht de site te downloaden, geheel of gedeeltelijk te wijzigen, geheel of gedeeltelijk te reproduceren, zonder schriftelijke toestemming van mastela .

Correctie van foutieve informatie

Wij behouden ons het recht voor om eventuele omissies, weergavefouten die het gevolg zijn van redactionele fouten, onnauwkeurigheden of fouten in softwareproducten zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Wij wijzen de verantwoordelijkheid af voor elke situatie die kan ontstaan als gevolg van softwarefouten of technische storingen op de server. mastela is niet verantwoordelijk voor het verlies van informatie veroorzaakt door eventuele defecten of fouten van de software waarmee de site is ontworpen en gehost, noch garandeert zij dat de site, de server of de e-mails die door herfstdeals-nl.com worden verzonden geen virussen of andere schadelijke componenten bevatten, hoewel zij haar best doet om dit te voorkomen. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren in geval van een fout of een schrijffout.

Geschillen en conflicten. Toepasselijk recht. geschillen

Elke poging tot ongeoorloofde toegang tot de site herfstdeals-nl.com en elke poging tot fraude zal worden gemeld aan de bevoegde autoriteiten. Door het gebruik (bezoek of aankoop van producten) van de site gaat de gebruiker ermee akkoord dat de Roemeense wetten van toepassing zijn op de bovenstaande gebruiksvoorwaarden en op elk geschil van welke aard dan ook dat zou kunnen ontstaan tussen de gebruiker en mastela .

Voor elk defect dat wordt vastgesteld na aankoop van een product van de website herfstdeals-nl.com, kan de koper, overeenkomstig HG 665/1995 (art. 5, 6), de reparatie of de vervanging van het defecte product vragen. Dit zal gebeuren na de presentatie van het product door de koper en de vaststelling door een vertegenwoordiger van mastela van het geclaimde gebrek.

Elk geschil tussen de klanten en het bedrijf zal in eerste instantie in der minne worden opgelost.

Aangezien ons doel is om altijd tevreden klanten te hebben, kunt u bij problemen in verband met een bestelling contact met ons opnemen via het e-mailadres: salut@herfstdeals-nl.com

Wijzigingen

behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website herfstdeals-nl.com, het beleid en de gebruiksvoorwaarden, zonder de gebruikers hiervan vooraf op de hoogte te stellen, hoewel wij er zorg voor zullen dragen de klanten van deze wijzigingen op de hoogte te stellen.

De gebruiker van herfstdeals-nl.com is verplicht de gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren. Indien hij niet akkoord gaat met de wijzigingen die daarin aanbrengt, zal hij de site niet langer gebruiken. Indien de gebruiker de site blijft gebruiken, wordt hij geacht akkoord te gaan met de aangebrachte wijzigingen.

RETOURBELEID

U hebt altijd 14 dagen de tijd om te beslissen of het artikel voor u geschikt is. herfstdeals-nl.com garandeert dat het de waarde van de artikelen zal terugbetalen op voorwaarde dat ze in goede staat zijn bewaard vóór de terugzending.

Volgens de geldende wettelijke bepalingen “heeft de consument het recht om de verkoper schriftelijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product”.

Producten die niet aan uw eisen voldoen worden in de staat waarin ze zijn ontvangen teruggestuurd naar mastela. Als de producten die ons bereiken krassen, ontbrekende beschermfolies of verbroken verzegelingen hebben, behouden wij ons het recht voor om terugbetalingen te weigeren. Wij hebben niet de mogelijkheid om pakketten onder rembours af te halen. De producten worden in hun oorspronkelijke vorm verzonden, zonder beschadigd of gebruikt te zijn.

Gelieve ons op de hoogte te brengen van een retourzending, per telefoon, per post of door het invullen van het retourformulier. De waarde van de geretourneerde goederen zal worden terugbetaald binnen 14 dagen na ontvangst van deze informatie. Indien wij deze informatie niet ontvangen, wordt het geld binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten aan u terugbetaald. De transportkosten worden niet terugbetaald.

Gelieve de termijn voor het retourneren van de goederen te respecteren. De waarde van de geretourneerde goederen zal worden terugbetaald per bankoverschrijving. De bestelde nieuwe goederen worden onder rembours verzonden.

Bewaar het bewijs van verzending van het geretourneerde pakket tot het einde van de analyse van de eventuele klacht, en in het geval van de geretourneerde goederen tot het moment van terugbetaling.

Dit retourbeleid geldt voor producten die via de online winkel van herfstdeals-nl.com zijn gekocht.

Als u overweegt het product terug te sturen, gebruik het dan niet! U mag de ontvangen producten niet gebruiken totdat u een beslissing heeft genomen om de koopovereenkomst te ontbinden. Het herroepingsrecht bestaat om u in staat te stellen het product te onderzoeken zoals in een winkel, niet om u 14 dagen gratis gebruik te geven. (Tekst volledig overgenomen van de website van de Europese Unie)

Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief van de website herfstdeals-nl.com is gratis en vrijwillig en impliceert de aanvaarding van de volgende gebruiksvoorwaarden. De verzonden berichten zijn niet ongevraagd en u kunt zich te allen tijde afmelden door de instructies onderaan elke e-mail te volgen. De verzonden berichten voldoen aan de wet op de elektronische handel met betrekking tot commerciële communicatie, zoals bepaald door de Roemeense en internationale wetgeving.

Ons bedrijf stelt de klant altijd voorop. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de winkelervaring voor u uniek en aangenaam is. Wij nodigen u uit op de productpagina.

Persoonlijke gegevens

verzamelt informatie via de website www.herfstdeals-nl.com , in overeenstemming met de Roemeense wetgeving die naar deze aspecten verwijst. De site plaatst een “cookie” op de computer van de bezoeker, waarmee statistische informatie over het gebruik van onze site en de automatische authenticatie van de klant wordt verzameld.

Het verzamelen van gegevens gebeurt door:

 • Klantregistratieformulier
 • Het bestelformulier
 • Het contactformulier
 • Het productbeoordelingsformulier
 • Nieuwsbrief inschrijfformulier
 • Facebook Messenger inschrijvingsformulier

De via de website verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor:

  • Vergemakkelijken van directe en indirecte communicatie met klanten
  • Factureren van de door u bestelde producten/diensten
  • Levering van producten
  • Gebruikers informeren over de beschikbaarheid van de voorraad van een of meer producten
  • Gebruikers informeren over de verschillende beschikbare aanbiedingen/promoties
  • Informatie voor gebruikers over de accountstatus op www.herfstdeals-nl.com, de evolutie en status van bestellingen, alsook bij de evaluatie van de aangeboden producten en diensten.
  • Het versturen van nieuwsbrieven en/of periodieke waarschuwingen, door gebruik te maken van elektronische post (e-mail, SMS, Facebook Messenger)

Overeenkomstig de bepalingen van wet nr. 677/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, gewijzigd en aangevuld, verbindt mastela zich ertoe de persoonlijke gegevens die door de gebruikers van onze site worden verstrekt, in veilige omstandigheden en uitsluitend voor de vastgestelde doeleinden te beheren.

Ons bedrijf verbindt zich ertoe de verzamelde gegevens niet door te geven aan derden, met uitzondering van de situaties die uitdrukkelijk zijn voorzien in de geldende Roemeense wetgeving. Zo kunnen uw persoonlijke gegevens worden verstrekt aan het Openbaar Ministerie, de Politie, de Rechtbanken of andere bevoegde staatsorganen, op basis van en binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen en naar aanleiding van uitdrukkelijk geformuleerde verzoeken.

Voor informatie, ondersteuning, klachten kunt u contact met ons opnemen via info@herfstdeals-nl.com